શુભ લાભ ગિરનાર ૧૧ F1 હાયબ્રીડ મરચાં(10 ગ્રામ )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹550
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડનો પ્રકાર: સીધો ગાઢ
  • છોડની ઊંચાઈ: 100 સે.મી
  • ફળની લંબાઈ: 12 થી 13 સેમી
  • પહોળાઈ: 2 થી 3 સે.મી
  • રંગ: આછો લીલો
  • પ્રથમ લણણીનો સમય: 55 થી 60 દિવસ
  • મસાલેદારતા: મધ્યમ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન