શુભ લાભ સુપર નિશા F1 હાઈબ્રીડ મરચાં (10 ગ્રામ )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹550
મુખ્ય મુદ્દા:

યોજના કેવી રીતે દેખાશે:

સીધી, સારી ઊંચાઈ, સારી ઘનતા ફળોને આવરી લેવામાં મદદ કરશે.

છોડની ઊંચાઈ- 126 સે.મી - 14 થી 16 સેમી લંબાઈ, 1.2 થી 1.4 સેમી પહોળાઈ.

લાંબી અને પાતળી. - મધ્યમ મસાલેદાર

રંગ: પોપટ લીલો

લણણીનો સમય: 55 થી 60 દિવસ 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન