શુભ લાભ સોરઠ 11 F1 હાઈબ્રીડ રીંગણ (10 ગ્રામ )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹225
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડનો પ્રકાર: સીધો અને ગાઢ
  • ફળની લંબાઈ: 15 થી 16 સે.મી
  • ફળનો રંગ: ચમકતો જાંબલી અને લીલો રંગ
  • ફળનું વજન: 100 થી 110 ગ્રામ
  • પ્રથમ લણણી: 50 થી 55 દિવસ
  • બીજની જરૂરિયાત: 1 એકરમાં 200 ગ્રામ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન