સાયબ્રીડ કવચ બોલ્ડ રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹200
મુખ્ય મુદ્દા:

  • લાંબી શીંગ સાથે મોટા દાણા વાળી જાત
  • પંચરંગીયા સામે સહનશીલ
  • ખુબ સારી ઉપજ ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન