સાયબ્રીડ કવચ-૫ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹850
મુખ્ય મુદ્દા:

  • નીચેથી ફૂટવાળો છોડ
  • સુકારા સામે સહનશીલ
  • મોટા અને એકસરખા બીજ
  • ઉત્પાદન ક્ષમતા ખુબ સારી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન