ઋષિ હાયડ્રૉલીક પલટી પ્લાંઉ

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹65000 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • નીચેની સંખ્યા: 2
  • સામગ્રીનો પ્રકાર: ઉચ્ચ કાર્બન
  • L x W x H (mm): 1820 x 1321 x 1376
  • પાવર જરૂરી (HP): 35+
  • કિલોમાં વજન: 400

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન