કર્ણાવતી સુવાસ-5 રિસર્ચ જીરું (2 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1050 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 110 થી 115 
  • વધુ ફૂટ , ઉચા છોડ 
  • ઘાટા લીલા રંગ ના દાણા
  • ચરમી રોગ સામે સહનશીલ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન