કર્તવ્ય ટોપાઝ તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹520 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 85-90 દિવસ
  • ફળ પાકનો રંગ : ઘેરા લીલા પટ્ટી સાથે આછો લીલો
  • ખાદ્ય ભાગ નો રંગ :ઘાટ્ટો લાલ
  • મીઠાશ : ખૂબ મીઠી
  • ફળ પાકનું વજન : 10 થી 12 કિગ્રા
  • ફળ પાકનો આકાર : લંબગોળ
  • લક્ષણો: લાંબા પરિવહન માટે સારું છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન