કર્તવ્ય તાનસેન તરબૂચ (૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹2550 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો :વાવણી પછી 65-70 દિવસ
  • ફળ પાકનો રંગ : કાળો
  • ખાદ્ય ભાગ નો રંગ :ઘાટો લાલ મીઠાશ : ખૂબ મીઠી 
  • ફળ પાકનું વજન : 4 થી 5 કિગ્રા
  • ફળ પાકનો આકાર : લંબગોળ
  • લક્ષણો: લાંબા પરિવહન માટે સારું છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન