કર્તવ્ય 302 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1190 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • અનાજનો દાણો અમ્બેર (કથ્થઈ પીળા ) કલરનો, ટેક્ષ્ચરમાં સખત,અંડાકાર આકાર નો હોય છે.
  • તે ટૂંકા સમયમાં ઉચ્ચ ઉપજ આપતી જાત છે.
  • તે કદમાં વામન પ્રકારનો છોડ છે.
  • આ છોડ વધુ માત્રામાં પ્રોટીન ,આયર્ન અને ઝીંક ધરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન