કૃષિકલ્પ કાજલ પોહા રિસર્ચ ડાંગર (10 કિલો )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1100 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસ: 110 થી 115,
  • છોડની ઊંચાઈ 90 થી 110 સેમી.,
  • પૌઆ તેમજ મમરા માટે ઉત્તમ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન