જયનિત અંબા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹651
મુખ્ય મુદ્દા:

  • મધ્યમ ઉંચાઇ ધરાવતો લાલ રંગનો ત્રણ છારીવાળો છોડ
  • પિયત તથા બિનપિયત બન્ને વિસ્તાર માટે અનુકુળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન