ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • આકર્ષક નારંગી રંગના દાણા જે વધુ સારી બજાર કિંમત મેળવે છે.
  • વહેલા પાકતી જાત: ૯૫ થી ૧૦૦ દિવસ  
  • પાંદડાની ઝાકળ સામે પ્રતિરોધક
  • પાક વ્યવસ્થાપન પર આધાર રાખીને સંભવિત 70 થી 80 ક્વિન્ટલ /હેક્ટર ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન