પોકાર જાનકી રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઊંચાઈ :- મધ્યમ ઊંચાઈ
  • પાકવાના દિવસો :- 75-80 દિવસ
  • બાજરીના ડૂંડા :- લાબાં અને સંકુચિત
  • લક્ષણો :-

                • તે કુતુલ/તળછારો સામે પ્રતિરોધક છે અને પવન સામે સહન કરે છે.

                • કાપણી સુધી તેનો ચારો લીલો રહ્યો.

       

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન