રેમિક કાજુ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹450
મુખ્ય મુદ્દા:

  • સમાન ઉત્સાહી વૃદ્ધિ સાથે મજબૂત વેલા ધરાવે છે.
  • ફળો કદમાં નાના હોય છે.
  • 2-3 સેમી વ્યાસ સાથે ફળની લંબાઈ 4-5 સે.મી છે.
  • માર્કેટેબલ સ્ટેજ પર ફળનું વજન 30-50 ગ્રામ છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન