શુભ લાભ અખિલેશ F1 હાઈબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹375 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડનો પ્રકાર: લીલો રંગ અને ઘંટડીનો આકાર
  • ફળની લંબાઈ: સોય પ્રકારની સપાટી સાથે 25 થી 30 સે.મી ફ
  • ળનો રંગ: ઘેરો લીલો
  • ફળનું વજન: 100 થી 110 ગ્રામ 
  • મહત્વનો મુદ્દો: તે લાંબા ફળો આપશે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન